WORLD ISLAMIC MISSION 
web.www.wim.no 
Telefon:22682708 
ÅKEBERG VN. 28B 0650 OSLO


Er du allerede medlem i en annen moske, så bruk skjemaet under for utmelding. 

Vær påpasselig med å ikke være registert i flere trossamfunn samtidig.
UTMELDINGSSKJEMA

Merk: Det vil ikke bli sendt ut noen faktura. Det koster ingenting å bli medlem!

Registrering